Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em , Phim Buang Wan Wan

Xin Còn Mãi Yêu Em

Xin Còn Mãi Yêu Em

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Tono Pakin, Jui Warattaya, Pim Pimmada, Ak Akarat, Fang Pitchaya, Pin Kejmanee, Puri Hiranpruk, Anne Alicia...

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Thái Lan

Thời lượng: 12 tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em Cả ba phương pháp này tuy có cao có thấp khác nhau, song đều có giá trị riêng, và bổ túc cho nhau. Ta cần phải biết rõ mình, để có thể tùy cơ, tùy lúc vận dụng cả ba phương phá một cách thích đáng tu sửa lỗi lầm, ắt sẽ công hiệu. Song phương pháp tu tâm, chánh niệm tỉnh giác vẫn là chánh yếu, không nên bỏ qua.  Lập chí sửa đổi lỗi lầm cũng cần có trợ duyên để dễ thành tựu. Về phương diện thấy được, đó chính là bạn tốt, khuyên bảo, nhắc nhở ta lúc hồ đồ, nông nổi.

Mối Thù Tiền Kiếp

Về phương diện không thấy được, đó là đối trước Phật, Bồ tát, chư thiên, cầu chứng minh gia hộ, thành tâm sám hối, từ sáng đến tối không dám buông lung. Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em Như tôi đã từng sám hối bảy ngày, mười bốn ngày, cho đến một tháng, ba tháng. Cứ sám hối như vậy nhất định sẽ có chứng nghiệm.  Sửa lỗi phải phát nguyện, lại phải nhờ trợ duyên. Một mặt nhờ bạn lành, mặt khác nhờ Bồ tát, để chứng minh gia trì.

Phải một lòng một ý, sám hối mọi lỗi lầm, sám hối mọi lỗi lầm.  Nói chứng nghiệm của sự sám hối lỗi lầm là gì. Xem Phim Xin Còn Mãi Yêu Em Ví dụ như ta bỗng cảm thấy tinh thần rất thư thới, trong lòng an vui, hay cảm thấy trước đây tối dạ, giờ bỗng mở mang Trí tuệ; hay dù là trong hoàn cảnh rộn ràng pHiền phức, mà tâm mình vẫn sáng suốt, tất cả đều thông tỏ.  

Xin Còn Mãi Yêu Em tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối