Xem Phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Phim Star In My Heart

Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao

Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao

Đạo diễn: Lee Chang-han, Lee Jin-seok,

Diễn viên: Choi Jin Shil, Ahn Jae Wook, Cha In Pyo, Jun Do Yun...

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 1997

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao: Phim là giấc mơ là niềm kháo khát của các bạn trẻ muốn thực hiện ước mơ của mình, đồng thời đây còn là câu chuyện tình tay ba của Yun Hee, Kang Min Hee và Lee Joon Hee. Min Hee là một chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại có niềm đam mê âm nhạc, dù niềm đam mê đó bị cha anh ra sức cấm cản thế nên anh đã quyết dọn ra khỏi nhà để thực hiện nó. Cùng có ước mơ với anh là cô gái Yun Ie lớn lên trong trại mồ côi do cha mất sớm sau đó cô được chuyển đến gia đình của người bạn của bố cô. Thế nhưng sự hành hạ của mẹ kế và chị kế làm cô quyết tâm thay đổi số phận.

Phim bắt đầu câu chuyện tình yêu của hai người chung chí hướng khi họ gặp nhau: một Yun Hee có tiềm năng nhưng lại không có khả năng phát triển và một Min Hee đầy ý chí. Sau đó sự xuất hiện của một người đàn ông giàu có và quyền lực khác khiến cho chuyện tình của họ gặp nhiều sống gió. Người đó chính là Joo Hee - nhà thiết kế nổi tiếng. Xem Phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao: Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và trời, người rằng: "Phải suy nghĩ kỹ, gắng làm việc thiện, tránh xa việc ác, vì ái dục vinh hoa vốn chẳng thường còn. Nay gặp Phật ở đời, cần phải tinh tiến cầu đạo, ai có chí nguyện muốn sinh về Cực Lạc, ắt sẽ được trí tuệ, công đức hơn hết, đừng chiều theo dục vọng mà phụ kinh giới. Nếu có nghi hoặc, khôn hiểu nghĩa kinh, nên đem hỏi Phật, xin ngài chỉ dạy cho. 

Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao

Bồ Tát Di Lặc quỳ gối bạch Phật rằng: Uy thần của Phật thật là tôn quý. Theo lời Phật dạy, con đã nghe và suy nghĩ kỹ lời nói chân thiện đó, quả đúng người đời như vậy. Xem Phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao: Nay Phật từ mẫn, chỉ dạy đạo lớn, khiến trời, người đều đội ơn lành, tỉnh tai sáng mắt, giải thoát lo khổ và muôn loại đều được thấm nhuần ân đức, Phật tuệ thông suốt tám phương, trên dưới, quá khứ, vị lai cùng mọi việc hiện tại. Ngày nay chúng con đều được độ thoát là nhờ ở đức khiêm tu cần khổ, cầu đạo đời trước của Phật.

Ân đức của Phật che khắp, phúc lộc cao vời, quang minh soi suốt, mở cửa niết bàn. Xem Phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao: Phật là đấng Pháp Vương, đứng trên các bậc Thánh, làm thầy tất cả cõi người, theo chỗ tâm nguyện, đều khiến đắc đạo. Nay được gặp Phật, lại được nghe hồng danh đức Phật Vô Lượng Thọ, tất cả đều vui mừng, tâm trí được mở mang sáng suốt.

Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối