Xem Phim Tung Hoành Thiên Địa , Phim Trung Quốc Tình Cảm hay

Tung Hoành Thiên Địa

Tung Hoành Thiên Địa

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Uông Minh Thuyên, Triệu Nhã Chi, Lưu Khải Uy, Tiêu Chính Nam...

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Trung Quốc

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tung Hoành Thiên Địa Trong đạo Phật chúng ta thường nghe nói đến trí tuệ và từ bi. Vậy trí tuệ là gì, từ bi là gì Người sống như thế nào là sống vớiù trí tuệ và người hành xử như thế nào là người từ bi Đạo Phật là đạo giác ngộ; giác ngộ là thấy đúng lẽ thật. Người thấy đúng lẽ thật không thể thiếu trí tuệ được. Vì vậy mà tất cả chúng ta, nhất là người tu Phật phải lấy trí tuệ làm nền tảng.Ở đây tôi chia trí tuệ ra làm hai loại Trí thế gian và trí xuất thế gian.

Trước hết tôi nói về trí thế gian theo tinh thần Phật pháp. Trí thế gian trong Phật pháp là thấy biết đúng tinh thần nhân qủa. Người tu Phật khi làm việc gì phải thấy rõ nguyên nhân và hậu qủa của nó. Xem Phim Tung Hoành Thiên Địa Người thấy rõ nhân và qủa không lầm là người co trí tuệ. Trong kinh có nói Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ qủa. Bồ Tát là hữu tình giác, một chúng sanh giác ngộ là chúng sanh đó biết sợ nhân ác, chúng sanh mê muội thì sợ qủa khổ. Cũng sợ vậy, mà hai cái sợ khác nhau, người sợ nhân gọi là giác, người sợ qủa gọi là mê.Trí tuệ của người học đạo tuy là trí thế gian,nhưng cũng là trí tuệ của Bồ Tát. Người biết rõ mỗi hành động mỗi lời nói mỗi ý nghĩ là cái nhân đưa tới đau khổ,thì tránh không làm không nói và không nghĩ.

tung hoành thiên địa

Xem Phim Tung Hoành Thiên Địa Đó là người biết sống bằng trí tuệ. Nếu nghĩ nói làm không biết kết qủa ra sao, cứ nói làm càng bướng, khi kết qủa khổ đau đến thì than khóc, cầu Trời khẩn Phật cứu, đó là cái si mê của chúng sanh. Hiện tại chúng ta sống với trí tuệ hay sống với si mê Tôi đơn cử vài việc rất nhỏ mọn trong đời sống là ăn uống. Mục đích của sự ăn uống là để nuôi dưỡng mạng sống được khỏe mạnh lâu dài. Như vậy, ăn uống là cái nhân, nuôi dưởng mạng sống được khỏe mạnh lâu dài là cái qủa. Nhưng,có người ăn uống những thứ phá hoại mạng 

 

Tung Hoành Thiên Địa tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối