Xem Phim Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị, Phim Hồng Không Hay

Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị

Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị

Đạo diễn: Lưu Sĩ Du

Diễn viên: Trần Hạo Dân, Bồ Tùng Linh, Ông Gia Minh

Thể loại:

Phim Thần Thoại

Sản xuất: TVB

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 40 Tập

Năm phát hành: 1998

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị: Hung tử có nhiều cái chết khác nhau: chết trận, chết vì trúng gió, chết treo hay bị tử hình, chết do đánh nhau đâm chém, chết tai nạn, chết vì ngộ độc, tự sát, chết vì gái. Xem tướng chỉ thấy những dấu hiệu hung tử, nhưng hung tử ra sao thì khó lòng đoán ra. Còn phải tuỳ tính, tuỳ môi trường xã hội mỗi người. Tỉ dụ: tính tình mê gái, mãn diện đào hoa nên đoán là chết vì gái. Tính tình hiên ngang, bộ vị anh hùng nên đoán là chết trong lao ngục hoặc ám sát chính trị. Tính tình keo kiệt, tham lam nên đoán chết vì thù oán hoặc cướp bóc.

Liêu Trai Chí Dị

Cùng hung tử nhưng phải phân biệt anh hùng tiểu nhân để luận đoán cho tường. Qua các sách tướng pháp như: Tướng lý hành chân, Thuỷ Kính, Liễu Trang, Thiết Quan Đạo nhân Luân Đại Thống, Ngọc Quản Chiếu Thần thì những tướng hung tử như sau: - Diện hữu sát khí, trên mặt có sát khí, thông thường ta gọi là mặt sát nhân. Xem Phim Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị: Ai trông thấy cũng ghê sợ mà chẳng phải oai nghiêm. Sắc diện sam sám, mắt dữ, răng sám khô, đại khái như thế.

Sát khí cảm thấy nhiều hơn nhìn rõ được hình thù. Người quý vị tất đã giàu, người giàu không chắc đã thiện. Cho nên hai loại người này không chắc đã được vui sướng và thiện chung. Xem Phim Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị: Cho nên khi cổ nhân luận bàn về phúc tướng thường lấy thiện làm tốt và quý là thứ nhì, sau cùng mới đến phú. (Hiện tại là thời đại tư bản, phú luôn đi với quý nên người xem tướng cần phải thẩm định lại cái lý, chẳng nên giữ mãi quan niệm hủ lậu ngày trước).

Truyền Thuyết Liêu Trai 2: Liêu Trai Chí Dị tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối