Xem Phim Trái Bí Lớn, Phim Hồng Kông Hay

Trái Bí Lớn

Trái Bí Lớn

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Liêu Khả Trí, Trần Cẩm Hồng và Tô Ngọc Hoa

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: N/A

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Trái Bí Lớn: Người này giết chết mệnh quan triều đình, phạm vào tội chết. Nếu chúng ta để y phát giác, chỉ sợ y muốn giết người bịt miệng, hai anh em chúng ta chắc chắn không phải là địch thủ. Lại thấy Khúc Tam xoay người lại, chậm rãi nói:- Quách huynh, Dương huynh, xin mời ra đây!Quách, Dương hai người cả kinh, chỉ đành từ đám cỏ rậm đứng lên bước ra, nắm chặt ngọn đinh ba trong tay. Dương Thiết Tâm liếc ngọn đinh ba trong tay Quách Khiếu Thiên một cái rồi bước lên trước hai bước.

Đáp: Phàm những ai bộ phận trung đình dài, mũi nở nang cao, lưng dầy, mắt có thần nhưng lúc đi đầu đâm đằng trước, gót chân không đặt xuống đất, thế nào về già cũng bán hết ruộng vườn. Xem Phim Trái Bí Lớn: Hỏi: Người kia mắt, tai, miệng, mũi đoan chính, ai cũng nói về sau sẽ phát đạt vượng tử, tiên sinh đoán cô bần, nay quả nhiên, xin tiên sinh cho biết tại sao? Đáp: Hình tốt mà tinh thần khuyết, lệ đường thâm hãm, bước đi lệch lạc cho nên cô bần. Hỏi: Người kia có sáu con trai, tiên sinh lại đoán lúc chết không ai chống gậy, tại sao?

Trái Bí Lớn

Đáp: Vì nam nữ cung sâu hãm, miệng thổi lửa, luôn luôn mắt ướt lệ về già cô độc. Hỏi: Người kia tướng mạo hổ hình toàn, lẽ ra phải cự phú hưởng phúc lâu dài, tại sao suốt đời long đong? Đáp: Sách tướng có dạy  Xem Phim Trái Bí Lớn: Thượng đoản hạ trường hề nhất sinh tung tích phiêu bồng. Bởi vì chân dài hơn thân mà ra vậy. Hỏi: Bọn tu hành, tăng lữ có phân phú quý, bần tiện hay không? Đáp: Sao lại không? Dù trong tăng đạo đi nữa cũng vẫn có phú quý, bần tiện. Sư mà mắt sáng, đầu tròn, tai cao, mũi nở tất người đời trọng vọng, của thập phương dư ăn dư dùng. Hỏi: Ở trong tiệm kia có kẻ tướng mạo khôi vĩ, tay đầy, mắt sáng thế mà phải đi làm cho người, tại sao?

Trái Bí Lớn tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối