Xem Phim Tình Yêu Thuần Khiết, Phim Pure Love

Tình Yêu Thuần Khiết

Tình Yêu Thuần Khiết

Đạo diễn: Kwon Jai Young

Diễn viên: Jun Mi Sun, Kwon Ki Sun, Kim Tae Hoon, Lee Jae Ryong, Do Ji Won, Lee Hoon, Seo Yi Sook, Han Soo Yun, Jo Woo Ri

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 120 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tình Yêu Thuần Khiết: Một bộ phim truyền hình dài tập xoay quanh cuộc sống của một nhóm nữ và nam sinh tuổi teen nhưng họ luôn có cách sống và suy nghĩ như những người trưởng thành. Bên cạnh đó phim Tình Yêu Thuần Khiết còn đề cập tới vấn đề của những người ở thế hệ ngược lại, họ là những người thuộc thế hệ trưởng thành thật sự và ở độ tuổi 40. Phim Tình Yêu Thuần Khiết có độ dài 120 tập quy tụ dàn diễn viên trẻ, tài năng của xứ sở kim chi như Jun Mi Sun, Kwon Ki Sun, Kim Tae Hoon, Lee Jae Ryong, Do Ji Won, Lee Hoon, Seo Yi Sook, Han Soo Yun, Jo Woo Ri.

Tình Yêu Thuần Khiết

Khi tham dục mới cạn, chưa nối được dòng pháp của Như Lai, tức dùng tâm này chảy vào trung đạo, chẳng nghiên bên Không, chẳng nghiêng bên Giả, cũng chẳng trụ nơi trung đạo, từ đây khởi quán: Không, giả, trung, tam đế viên dung, gọi là viên diệu; ở đây tâm thức có thể đến. Xem Phim Tình Yêu Thuần Khiết: Khi giác quán đã thành, từ chơn phát diệu, khế hợp lý viên, thì gọi là diệu viên, chỗ này tâm thức chẳng thế đến.

Nếu trung đạo nương theo chơn, thì sự diệu, chưa phải chơn, từ chơn phát diệu, diệu ấy mới là chơn diệu. Diệu chưa phải chơn, nên chẳng thể thường trụ, trung đạo thuần chơn, nên diệu được thường trụ. Diệu đã thường trụ thì tất cả vọng tưởng chẳng có chỗ dựa. Xem Phim Tình Yêu Thuần Khiết: Nói diệu là tự cảm thấy bất khả tư nghì, chẳng thể dùng ngôn ngữ tỏ bày, lòng tin tự tâm rất chơn thật, nên gọi là Tín Tâm Trụ.

Tình Yêu Thuần Khiết tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối