Xem Phim Tình Yêu Của Đời Tôi, Phim Hàn Quốc Hay

Tình Yêu Của Đời Tôi

Tình Yêu Của Đời Tôi

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: So Yoo Jin, Park Kwang Hyun, Kim Ji Woo

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tình Yêu Của Đời Tôi: Những người chưa nhập môn cầu Đạo, chẳng luận giàu sang hay nghèo hèn, già cả hay trẻ bé, cùng đã có nhập môn rồi bị sa ngã bỏ đạo, mà đến giờ chót của người biết hồi tâm tin tưởng đức Chí Tôn, hay là người chết rồi mà thân tộc người tin tưởng đức Chí Tôn, đến rước chúng ta cầu hồn cùng là cầu siêu thì chúng ta cũng nên thi ân giúp đỡ linh hồn ấy siêu thoát. Ấy là một điều phước đức độ linh hồn con cái của đức Chí Tôn y theo chơn truyền tận độ.

Tình Yêu Của Đời Tôi

Những nhà ở xa Thánh Thất, không thể đến làm phép xác được thì sau khi tẩn liệm, lập một bàn thờ vong trước linh cữu, rồi vị chứng đàn cầu nguyện Thầy (lên nhang đèn tử tế, không có đọc kinh cúng Tứ thời. Xem Phim Tình Yêu Của Đời Tôi: Vị chứng đàn phải là chức sắc thiên phong hay là chức việc chánh, phó trị sự hoặc thông sự.

Phải có 2 vị chức sắc hay là chức việc nhỏ hơn vị chứng đàn, cầm 2 cây đèn cầy đứng hai bên.) đặng thỉnh vong đến trước Điện tiền (nơi điện tiền, sau chỗ vị chứng đàn phải để trống một chỗ, nghĩa là cho vong quì cúng Thầy và nghe tụng kinh. Xem Phim Tình Yêu Của Đời Tôi: Hành lễ nơi Thánh Thất, thượng sớ kêu Điện tiền, còn nơi tư gia kêu Thiên Bàn.) và cũng tụng như ở trên đây vậy.

Tình Yêu Của Đời Tôi tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối