Xem Phim Tình Và Tiền, Phim Can Love Become Money

Tình Và Tiền

Tình Và Tiền

Đạo diễn: Han Chul Soo,

Diễn viên: Yun Jung Hoon, Wang Bit Na, Uhm Ji Won, Jo Yeon Woo...

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2012

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tình Và Tiền: Phim nói về Ma Tak - một giám đốc trẻ và luôn coi tiền là thứ quan trọng nhất. Mặc dù sớm thành công trong sự nghiệp khi còn trẻ nhưng luôn luôn bị coi là một bạo chúa khi những tình toán về tiền và sự nghiệp của mình phải khiến cho nhiều người ngán ngẩm. Cũng chính vì điều đó mà anh luôn gặp những ám ảnh xung quanh tiền. Phim bắt đầu thay đổi suy nghĩ của anh khi anh gặp một người. Từ đó anh biết được không phải tiền là quan trọng nhất, có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền. Này ông A Nan! Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng ở chỗ đức Phật ấy, trong đại chúng tám bộ thiên, long, dạ xoa, càn thát bàn, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, phát lời thệ rộng, dựng lên nguyện lớn, rồi chuyên chí trang nghiêm cõi đất nhiệm mầu.

Tình Và Tiền

Tỳ Kheo Pháp Tạng chăm lo cõi Phật, mở mang rộng lớn, xinh đẹp hơn các cõi khác. Công việc xây dựng liên tục, không suy, không biến, trải qua hàng triệu kiếp không thể nghĩ bàn. Xem Phim Tình Và Tiền: Ngài đã tu trồng vô lượng đức hạnh của bậc Bồ Tát, chẳng sinh ba tri giác: dục giác, sân giác và hại giác; chẳng khởi ba tưởng: dục tưởng, sân tưởng, và hại tưởng; chẳng vướng sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Thành tựu được đức nhẫn nhục, chẳng nài gian khổ, ít ham muốn, biết tạm đủ, không nhiễm tính sân, si. Tâm thiền định thường yên lặng, trí tuệ không ngăn ngại. Không có lòng dối trá, nịnh bợ quanh co, nết mặt hiền hòa, lời nói thân thương biết trước ý người, sẵn lfong giải đáp.

Chí nguyện ngài không hề mệt mỏi, dũng mãnh tinh tiến, chuyên cầu pháp thanh tịnh, làm lợi ích cho chúng sinh, biết cung kính Tam Bảo, phụng thờ sư trưởng. Ngài dùng sức trang nghiêm tất cả, đầy đủ hạnh nguyện, khiến chúng sinh được thành tựu công đức. Xem Phim Tình Và Tiền: Ngài trụ vào các pháp không: không chấp tướng, không phát nguyện, không tạo tác và không sinh khởi; quán tưởng các pháp như huyễn, lìa bỏ lời nói thô ác, hại người và hại mình, tu tập các việc tốt lành, khiến cho lợi người và lợi mình.

Tình Và Tiền tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối