Xem Phim Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak, Phim Ad Genius Lee Tae

Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak

Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak

Đạo diễn: Park Ki Ho

Diễn viên: Jin Goo, Jo Hyun Jae, Park Ha Sun, Han Chae Young

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak: một câu chuyện xuyên suốt trong quá trình thành danh của Lee Tae Baek, một chàng thanh niên đã nỗ lực vượt bật để vượt qua trở ngại từ những năm tháng trung học, và sau này trở thành nhà quảng cáo hàng đầu.Thiên Tài Quảng Cảo Lee Tae Baek là một câu chuyện có thật xoay quanh cuộc đời của thiên tài quảng cáo đi sâu vào niềm đam mê của thiên tài. Sống giữa hệ lụy trần gian đầy dẫy ma chướng; giáo lý của đấng Thế Tôn vẫn đủ khả năng thù thắng siêu việt - bạt nghiệp chướng xóa phiền não trong đời sống của người thành tâm cầu đạo giải thoát.

Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek

Giáo lý mãi mãi vẫn là nguồn năng lực phấn đấu, sinh động tiềm tàng trong bốn mươi tám ngàn pháp môn, trong Tam Tạng kinh điển, châu liên ngọc kết - nâng nhẹ những tâm hồn, khai sáng những trí tuệ ở hầu hết các trình độ, giai cấp dân gian chỉ có pháp môn Tịnh Độ là được phổ cập nhất. Xem Phim Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak: Kinh điển căn bản kết tập là châu ngọc của đấng Thế Tôn đầy đủ nghĩa lý chân thật khiến tâm thức con người đạt tới cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, thấy cõi Phật sinh động hữu tình trước mắt mà khởi sinh trí tuệ từ bi chính là Kinh Vô Lượng Thọ.

Lời châu ngọc Thế Tôn chúc lũy cho chúng sinh ở thời kỳ mạt pháp trong Kinh Vô Lượng Thọ đã diễn đạt công năng tu tập của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng (chính là hiện thân của đức Phật A Di Đà) với 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh vào những cảnh giới an vui, giải thoát, đã thể hiện thật rõ ràng chất nhân bản vượt thoát sự vây bủa của các ngẫu kiện phi lý, Xem Phim Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak: gột sạch ái nhiễm trần cấu bằng tâm thanh trịnh và trí quán xét minh mẫn nhằm hướng dẫn tâm thức tham đắm mộng huyễn trở về bản chân thanh tịnh, phá lưới vô minh và thực hiện cảnh giới như tâm nguyện.

Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Beak tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối