Xem Phim Thiên Đường Cát , Phim Thái Lan Tình Cảm hay

Thiên Đường Cát

Thiên Đường Cát

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: N/A

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Thái Lan

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thiên Đường Cát Vào ngày 20 tháng 10 năm 1994, Sihanouk đã đến cứu nguy cho Rainsy bị đa số phiếu trong Quốc hội hất ra. Rainsy đã vận động hành lang chống lại các thủ trưởng của ông, hai Thủ tướng và họ đã đưa tương lai ông ra biểu quyết 90 nghị sĩ đã bầu ủng hộ việc bãi miễn ông và 13 nghị sĩ phản đối điều đó.

Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Rainsy đi lên micro mà không xin phép Xem Phim Thiên Đường Cát Chủ tịch Quốc hội, đọc một bản tuyên bố của Sihanouk gửi cho ông. Nhưng Rainsy bị Bộ trưởng Bộ nội vụ, You Hockry ngăn lại không cho phát biểu, vị Bộ trưởng này thuộc đảng Funcipec. Hockry cho biết Rainsy đã vi phạm nghi thức khi ông đọc bản tuyên bố ấy.

Xem Phim Thiên Đường Cát Một nghị sĩ giải thích Rainsy cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu. Ở bên ngoài, trong khu nhà của Quốc hội, Rainsy phân phát các bản sao lá thư của Sihanouk . Trong thư, Sihanouk đã viết cho Rainsy vào ngày 17 tháng 10 Ở chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông đã phục vụ nhân dân và tổ quốc rất tốt. Nếu ông rời bỏ chức vụ Bộ trưởng hiện nay

Thiên Đường Cát tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối