Xem Phim Thế Giới Người Mẫu , Phim Trung Quốc Tình Cảm hay

Thế Giới Người Mẫu

Thế Giới Người Mẫu

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Lý Hân Nhữ, Cao Dĩ Tường, Lý Học Khánh, Phùng Tình, Hứa Thiệu Hùng…

Quốc gia:

Phim Trung Quốc

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thế Giới Người Mẫu​ Cha nghe xong không hiểu, bèn thỉnh giáo tại sao lại như thế. Vân Cốc Thiền sư bảo: \80\9CMột người bình thường không sao tránh khỏi tâm ý thức vọng tuởng xáo trộn. Đã có tâm vọng tuởng không dừng, thì phải bị âm dương khí số trói buộc. Đã bị âm dương khí số trói buộc, sao có thể bảo là không có số mệnh được Tuy nói rằng có số, song chỉ người bình thường mới bị số mệnh trói buộc. Nếu là một người cực thiện, thì số mệnh không sao ảnh huởng được đến anh ta.
Bởi vì người cực thiện, cho dù số mệnh vốn có chú định phải chịu khổ sở, Xem Phim Thế Giới Người Mẫu nhưng nhờ làm được điều thiện cực lớn, sức mạnh của việc thiện lớn này, có thể chuyển khổ thành vui, nghèo hèn đoản mệnh thành phú quý trường thọ. Còn người cực ác, số cũng không ảnh huởng được họ. Vì cho dù số mệnh họ chú định được huởng phước, song vì họ gây tạo việc ác lớn, chính sức mạnh của việc ác này khiến phước trở thành họa, giàu sang trường thọ trở nên nghèo hèn chết yểu.  Số mệnh của ông trong hai mươi năm được Khổng tiên sinh đoán trước, không từng biết cải đổi một chút, trái lại còn bị số mệnh buộc chặt. Một người bị số mệnh buộc chặt chính là phàm phu tục tử.
 
thế giới người mẫu
Xem Phim Thế Giới Người Mẫu Vậy ông không phải là kẻ phàm phu tục tử hay sao  Cha hỏi Vân Cốc Thiền sư rằng Theo như Thiền sư nói, thì số mệnh có thể cải đổi được chăng  Thiền sư trả lời Mệnh do tự mình tạo, phước do chính mình tìm. Ta làm ác tự nhiên bị tổn phước Ta tu thiện tự nhiên được phước báo. Sách vở mà cổ nhân để lại bệnh nhẹ hoặc bệnh mới phát khởi hoặc bệnh đã khởi lâu, không ai là không bệnh. Để thấy rõ thân chúng ta là thân bệnh hoạn, người nào cũng có bệnh thì người nào cũng khổ. Tất cả đều khổ nên thương nhau, giúp đở nhau, an ủi nhau cho bớt khổ. Kiếp người vốn đã khổ rồi, lại làm cho khổ thêm thì qúa ác. Có nhiều người tuy bên ngoài thân lành lặng nhưng bên trong có đôi ba chứng bệnh đang hành hạ, khiến họ đau nhức, rên rỉ hoặc cộc cằn. Nếu họ có lỗi lầm nên tha thứ. Người tu là kẻ từ bi, người đời đã khổ mà làm khổ thêm là thiếu từ bi, không xứng đáng là người tu Phật. 
 

Thế Giới Người Mẫu tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối