Phim Than Tham Cao Luan Bo | Trọn bộ | 2013

Thần Thám Cao Luân Bố

Thần Thám Cao Luân Bố

Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng

Diễn viên: Lê Diệu Tường, Mã Trại, Đường Thi Vịnh, Ngao Gia Niên, Tiêu Chính Nam

Thể loại:

Phim Hình Sự

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 25 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thần Thám Cao Luân Bố: Đây là một câu chuyện tội phạm không nói về tội phạm, một câu chuyện kỳ ảo thực hơn cả hiện thực, và một câu chuyện tình không thành thật nhưng cảm xúc lẫn lộn. Được đặt trong bối cảnh xã hội Hong Kong những năm 60 của thế kỷ trước, Thần thám Ca Luân Bố có nội dung khắc họa chân dung nhân vật Ca Luân Bố với óc quan sát nhạy bén, trí nhớ siêu việt và năng lực phân tích linh hoạt đã trở thành một thám tử vang danh thiên hạ. Phim có sự tham gia của Lê Diệu Tường trong vai nam chính Ca Luân Bố cùng các diễn viên khác như: Dương Di, Lý Tư Kỳ, Mạch Trường Thanh.

Thám tử Columbo có biệt tài quan sát nhạy bén, trí nhớ siêu phàm, khả năng phân tích tốt, anh đã phá được các vụ án xác chết giấu dưới bếp, hủy xác, xác bay trong đêm sương gây chấn động một thời, trở thành thám tử nổi tiếng. Đọc câu chuyện trên xin chú ý 2 điểm: -Dị tướng và mười đục một trong (thập trọc nhất thanh). Xem Phim Thần Thám Cao Luân Bố: Dị tướng là những điểm kỳ lạ mà người thường không có. Tỉ dụ, ông Hán Cao Tổ chân bên trái mọc 72 cái nốt ruồi, ông Lưu Bị tay để xuôi dài quá đầu gối.

Thần Thám Cao Luân Bố

Sách Tướng Lý Hành Chân có chép 1 bài phú về dị tướng của tiền nhân: Lưu tiên chủ thùy thủ quá tất hữu tam phần thiên hạ chi chứng. Tần Cối đăng đàn bái tướng vì mắt phát dạ quang. Trần Bình mặt sáng như ngọc thân cư cửu đỉnh. Xem Phim Thần Thám Cao Luân Bố: Vệ Thanh nhờ cái trán gan úp mà thực lộc vạn chung. Lông mày vua Nghiêu hiện bảy màu. Mắt vua Thuấn hai con ngươi. Vua Văn Vương ngực nổi bốn vú. Đức Khổng Tử mắt lớn miệng rộng.

Mã Chu vai chim ưng, vương tá Đường triều. Vương Đôn mắt ong, tiếng báo tất bị người giết. Đổng Trác rốn lớn có thể nhét ba trái quít. Xem Phim Thần Thám Cao Luân Bố: Bà Lã Hậu âm mao dài quá gối. Lã Đồng Tân đắc ̣đạo thành tiên do hạc hình qui tức. Lưng rồng mắt phượng Quách Phần Dương xuất tướng nhập tướng.

Thần Thám Cao Luân Bố tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối