Xem Phim Tay Súng Truy Kích , Phim Hồng Kông Hành Động hay

Tay Súng Truy Kích

Tay Súng Truy Kích

Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung

Diễn viên: Tạ Thiên Hoa, Trương Triệu Huy, Châu Hải My, Từ Tử San, Sầm Lệ Hương, Trần Vỹ, Dương Ái Cẩn, Lâm Vỹ, Trương Trí Hằng, Nguỵ Tuấn Hào

Thể loại:

Phim Hành Động

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 30 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tay Súng Truy Kích Sự dập tắt dục tham, sân hận và an tịnh các hành đã giúp cho Bồ-tát phát huy được thái độ dè dặt về quan điểm mà ngài đã quán sát về thế giới. Không theo đuổi đối tượng tuyệt đối hay từ bỏ mọi quan điểm, nghĩa là, không tìm kiếm bất cứ một hình thái hiện hữu tuyệt đối hay thường hằng nào, hoặc các phi-hiện-hữu đoạn diệt hữu hay phi hữu, Bồ-tát khảo sát được bản chất của khái niệm con người. Trạng thái an tịnh các hành đã giúp Ngài nhìn bản thân khái niệm như là giá trị thực tiễn có được hơn là các hàm ý tuyệt đối. Tiến trình này đã loại trừ được phần chướng ngại cuối cùng, đó là si mê moha. 

 Đó là sự chuyển hoá toàn bộ nhân cách: nhận thức, ý chí và tình cảm. Xem Phim Tay Súng Truy Kích Với sự chuyển hoá này, Sĩ-đạt-ta nhận chân nỗi khổ triền miên của con người và con đường đưa đến thoát khổ mà Ngài đã tóm tắt trong Tứ Thánh Đế Ariya-sacca. Trong bối cảnh Ngài sống, dòng tư tưởng tầm cầu khách thể tuyệt đối (Ultimate Objectivity) đang ngự trị, những quan niệm phi tuyệt đối và phi thực thể của Ngài về thế giới và nhân sinh hầu như ít được ai hăm hở đón nhận.

tay súng truy kích

Xem Phim Tay Súng Truy Kích Vì vậy, Ngài do dự không muốn tuyên thuyết những gì Ngài vừa khám phá. Nhưng mối quan tâm đạo đức của Ngài được biểu tượng bằng lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, đã thúc giục Ngài đi vào cuộc đời để truyền bá giáo pháp vì lợi ích cho những ai có lòng khao khát lắng nghe. Đó là khởi đầu của sự nghiệp truyền bá con đường giác ngộ của Đức Phật, kéo dài suốt 45 năm. 

 

Tay Súng Truy Kích tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối