Xem Phim Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào , Phim Trung Quốc Tình Cảm hay

Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào

Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào

Đạo diễn: Lưu Lập Lập, Lý Sài Năng

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Phó Nghệ Vĩ, Thiện Thiện, Đường Văn Long, Long Long, Hồ Tịnh

Thể loại:

Phim Hình Sự

Quốc gia:

Phim Trung Quốc

Thời lượng: 12 Tập

Năm phát hành: 2007

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Với sự hỗ trợ của mọi người cuối cùng Bao Chủng cũng đã giải oan cho Lý Phi vốn là mẹ ruột của vua Nhân Tông. Sau khi Lưu thái hậu và thái giám tổng quản Quách nghệ nhận tội, Vua Nhân Tông rước quí phi vào cung. Nào ngờ Lý Phi hạ lệnh bắt Bao Chủng phải trị tội vua Nhân Tông với tội danh bất hiếu. Nhưng từ cổ chí kim chưa có ai dám phạm thượng mà trị tội vua. Trước tình thế đó, Bao Chủng nghĩ ra cách \80\9Cđả long bào\80\9D thay vua. Giúp mẹ con được đoàn tụ.

Từ đó trở đi Lý Thái Hậu vào cung, Triển Chiêu tiếp tục hỗ trợ Bao Chủng phá án Vua Nhân Tông phong làm tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ và phong hiệu là Ngự Miêu. Xem Phim Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Ngũ thử ở đảo Hàm Không bất phục. Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường lẻn vào cung trộm đi miếng ngọc bội vua Nhân Tông luôn đeo trên mình để khiêu chiến với Triển Chiêu. Anh đơn thân độc mã tới đảo Hàm Không với võ nghệ và khí phách của mình. Anh đã thuyết phục được họ nhận tội quy án. Vua Nhân Tông khai ân cho họ lấy công chuộc tội. Hỗ trợ Bao Chủng điều tra vụ án kỳ lạ trong cung 20 năm trước Linh Miêu Tráo Phụng.

đả long bào

Xem Phim Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Danh tiếng của nam hiệp Triển Chiêu vang danh khắp chốn giang hồ, kẻ xấu ai nấy khi nghe tên anh điều sợ. Lê dân bá tánh điều kính phục và ngưỡng mộ; anh biết được phủ Khai Phong có ông quan Bao Chủng thanh liên nghiêm chỉnh vì kính nể ông nên anh đã xin vào Phủ Khai Phong làm hộ vệ hỗ trợ phá án.

Tân Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối