Xem Phim Sứ Mệnh 36 Giờ, Phim Hồng Kông Hay

Sứ Mệnh 36 Giờ

Sứ Mệnh 36 Giờ

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: N/A

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 25 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Sứ Mệnh 36 Giờ: Nhờ nguyên khí nuôi dưỡng, con người thành trưởng mạnh hay yếu, lớn hay bé, thông minh hay ngu si. Danh từ nguyên khí rút từ lời giải nguyên thân chi tổ khí rồi gọi tắt mà thành. Lúc ta thở hít khí trời là tìm kiếm hậu thiên chi khí để tiếp với nguyên khí nuôi sống cơ thể. Vậy cái khí sắc mà ta nói đây là nguyên khí hay cái khí tiên thiên chứ không phải cái khí hậu thiên. Nguyên khí tốt xấu do hấp thụ tinh linh âm dương ngũ hành khi còn ở trong bụng mẹ và khi mới ra chào đời.

Sứ Mệnh 36 Giờ

Tuy nhiên, không phải chỉ có nguyên khí mới đáng kể, còn hai loại khí khác cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với vận số con người là: Hàm dưỡng chi khí, Sở tập chi khí. Xem Phim Sứ Mệnh 36 Giờ: Ai tập Yoga thường có khí hàm dưỡng. Làm việc thiện ác thường có khí sở tập. Tỉ dụ: làm thiện trong lòng vui sướng có thể đem cái khí sở tập đó tưới cho nguyên khí tốt tươi, làm ác lo sợ thì cái khí sở tập đó tác hại cho nguyên khí khiến cho khí sắc ám hãm.

Khí có tốt thì thần mới sáng. Thần có sáng thì sắc mới đẹp. Khí đoản thần khô, thần khô sắc trệ. Sắc trệ chỉ nhân diện trần ai, người sắc trệ mà (màu?) như lấm tro than. Xem Phim Sứ Mệnh 36 Giờ: Sắc trệ thì tai họa sắp tới. Tất cả bắt nguồn từ khí, cho nên mới phải gọi là coi khí sắc. Nếu ta đặt câu hỏi: Làm thế nào khí có thể biết họa phúc sắp tới để mà báo ra sắc?

Sứ Mệnh 36 Giờ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối