Xem Phim Sắc Màu Phái Đẹp, Phim Color Of Woman

Sắc Màu Phái Đẹp

Sắc Màu Phái Đẹp

Đạo diễn: Kim Soo Yeong

Diễn viên: Jae Hee, Shim Ji Ho, Yoon So Yi, Lee Soo Kyung

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Sắc Màu Phái Đẹp được lấy bối cảnh ở một công ty mỹ thẩm nơi mà Byun So Ra đang làm việc. Byun So Ra là người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cô lại là người có cá tính và năng động cũng như có năng lực trong công việc. Trước khi đến làm việc tại công ty mỹ phẩm, Cô đã bị người yêu phản bội và ước mơ trở thành giảng viên cũng bị tan biến vì tính thẳng thắn của mình.

Bấy giờ, A Nan ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật: Xem Phim Sắc Màu Phái Đẹp Con là em út của Như Lai, được Phật thương mến, nay dù xuất gia nhưng còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật, chỉ ham học rộng nghe nhiều, chưa được vô lậu, chẳng uốn dẹp được tà chú, bị nhiếp vào nhà dâm, chỉ vì chẳng biết chỗ đến của Chơn Thật. Kính mong Thế Tôn từ bi thương xót, khai thị cho chúng con đường lối tu thiền quá Sa Ma Tha, khiến kẻ xiển đề xóa bỏ ác kiến.

Sắc Màu Phái Đẹp

Nói xong, đảnh lễ, năm vóc gieo sát đất, cùng đại chúng khao khát kính nghe chỉ dạy. Lúc ấy, Thế Tôn từ trên mặt phóng ra đủ thứ hào quang, sáng lạn như trăm ngàn mặt trời, chiếu khắp các thế giới Phật, khiến thành sáu thứ rung động, mười phương vô số quốc độ đồng thời hiện ra. Xem Phim Sắc Màu Phái Đẹp Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới, tất cả chư Đại Bồ Tát trong thế giới đều an trụ nơi quốc độ của mình, chắp tay lắng nghe.

Sắc Màu Phái Đẹp tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối