Xem Phim Sắc Cầu Vồng, Phim Over The Rainbow

Sắc Cầu Vồng

Sắc Cầu Vồng

Đạo diễn: Han Heui,

Diễn viên: Ji Hyun Woo, Hwanhee, Kim Ok Bin, Kim Hye-ok...

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2006

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Sắc Cầu Vồng: Phim xoay quanh ước mơ làm ca sĩ của một số bạn trẻ cùng những chuyện tình tay ba tay tư phức tạp và rắc rối. Jeong Hee Su đang cùng gia đình định cứ bên New Zealand nhưng cô trốn về quê nhà Hàn Quốc để thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Cô ở nhà Hwon Hyeok Ju hai người quen nhau và cô cũng giúp anh phát hiện ra là anh có tài nhảy nhót. Nhưng sau đó vì thực hiện giấc mơ của mình mà cô từ bỏ Hyeok Ju để quen Rex. Rex biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn giúp đỡ cô dù cô không có tài.

Sắc Cầu Vồng

Phim Sắc Cầu Vồng bắt đầu biến chuyển khác khi xuất hiện 1 fan của Rex tên Ma Sang Mi và ngay lập tức trái tim của Rex và Hyeok Ju điều hướng về cô. Quán tưởng như vậy rồi, ngài rời cõi nước, bỏ ngôi vua, không nghĩ đến sắc dục, tiền của, tự mình tu hành sáu phép: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, lại dạy người khác tu theo. Xem Phim Sắc Cầu Vồng: Bởi không biết bao nhiêu kiếp góp công chứa đức, nên theo nơi mình sinh, ý nghĩ mình muốn, bao nhiêu kho báu tự nhiên hiện ra. Rồi giáo hóa, xây dựng cho vô số chúng sinh trụ vào đạo Vô Thượng Chính Giác. Lại nữa, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ thuộc dòng tôn quý: hoặc làm vua nước nhỏ, vua nước lớn thuộc dòng Sát Lỵ; hoặc làm chủ sáu cõi trời dục giới cho đến Phạm Vương và thường đem bốn món: y phục, thức ăn, đồ dùng, thuốc thang, cung kính cúng dường tất cả chư Phật.

Những công đức như thế không sao kể xiết. Lại nữa, miệng thơm như hương sen, các lỗ chân lông tiết ra mùi hương chiên đàn tỏa khắp mười phương vô lượng thế giới. Nhân dạng đoan chính, đẹp đẽ khác thường. Xem Phim Sắc Cầu Vồng: Tay ngài thường buông ra những của báu vô tận: y phục, thức ăn và các vật dụng để trang nghiêm như hương hoa, ngọc quý, lụa lọng và cờ phướn. Các việc như thế hơn cả trời và người. Đối với hết thảy các pháp đều được tự tại. A Nan bạch Phật rằng: Bồ Tát Pháp Tạng đã được thành Phật và được diệt độ hay chưa thành Phật và chưa được diệt độ?

Sắc Cầu Vồng tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối