Xem Phim Queen In Hyuns Man, Phim Hàn Quốc Hay

Queen In Hyuns Man

Queen In Hyuns Man

Đạo diễn: Kim Byeong-soo

Diễn viên: Yoo In Na, Kim Jin Woo, Ji Hyun Woo, Jo Dal Hwan, Jin Ye Sol

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2012

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Queen In Hyuns Man: Nếu ngươi không có mắt, thấy toàn tối đen, bỗng được mắt sang, liền thấy các sắc tướng trước mắt, gọi là mắt thấy, ngươi ở trong phòng tối cũng toàn thấy tối đen, bỗng được đèn sáng, cũng thấy các sắc tướng trước mắt, thì phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thấy thì chẳng được gọi là đèn, lại đèn thấy thì có dính dáng gì đến ngươi? Vậy biết, đèn chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là mắt, chẳng phải đèn; mắt chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là tâm, chẳng phải mắt. A Nan và đại chúng dù nghe lời Phật nói vậy, miệng tuy im lặng, nhưng tâm vẫn chưa ngộ, mong được giảng rõ thêm, nên thành tâm chắp tay, đợi Phật dạy bảo.

Queen In Huyns Man

Bấy giờ, Thế Tôn duỗi cánh tay sáng ngời, mở năm ngón tay, bảo A Nan và đại chúng. Xem Phim Queen In Hyuns Man: Lúc ta mới thành đạo nơi Lộc Viên, có nói với năm vị tỳ kheo và tứ chúng rằng: tất cả chúng sanh chẳng thành Bồ Đề và chứng quả A La Hán, đều tại lầm theo phiền não khách trần. Lúc đó, các ngươi do đâu được khai ngộ, nay chứng thánh quả? 

Khi ấy, Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: Con là bậc trưởng lão trong chúng được gọi là hiểu rộng biết nhiều, vì ngộ hai chữ Khách Trần nên được chứng quả. Xem Phim Queen In Hyuns Man: Thế Tôn, ví như người đi đường vào nghỉ ở khách sạn, ăn ngủ xong rồi lên đường đi tiếp, chẳng thể ở lại, còn người chủ thì cư trú tại đó, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng trụ là khách, trụ gọi là chủ, nên lấy sự chẳng trụ làm nghĩa chữ Khách.

Queen In Hyuns Man tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối