Xem Phim Phi Hổ 2, Phim Hồng kông Hay

Phi Hổ 2

Phi Hổ 2

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Mã Đức Chung, Chung Gia Hân, Cổ Minh Hoa, Lương Liệt Duy...

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Phi Hổ 2: Một phút theo đúng nghĩa đen là khoảng thời gian đo được bằng chiếc đồng hồ - nhằm nhắc nhở chúng ta hãy dành ra một phút để quan sát và tìm hiểu các nhân viên của mình, để từ đó khơi dậy những năng lực vẫn còn tiềm ẩn nơi họ. Tinh thần làm việc tập thể từ trước đến nay vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong công việc, đặc biệt là ở những tổ chức thành công. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, chúng ta đang phải đối diện với hàng loạt thử thách mới. Hoạt động kinh doanh của các công ty ngày càng phức tạp hơn, và sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn.

Phi Hổ

Phạm vào tướng ngũ trọc thì thân thể khôi vĩ, quần áo chỉnh tề để làm gì? Hỏi: Tướng ngũ trọc hiện lên như thế nào? Xem Phim Phi Hổ 2: Đáp: Tóc mọc thấp lấp trán, lông mày đè vào mắt, hai mắt đục mờ, hai tai cửa nhỏ, ấn đường bó hẹp, miệng nhỏ môi trắng, tóc rậm da sáp, mặt không thành quách. Hỏi: Người kia khá thông mẫn, tại sao đọc sách bất thành, mưu lợi chẳng được? Đáp: Mắt sáng, con ngươi linh hoạt là người thông mẫn nhưng trán như quả trứng gà, tìm đâu ra danh. Cằm lẹm, mũi như mỏ vẹt, lấy đâu ra lợi.

Tiếng nói như thanh la vỡ, suốt đời chạy ngược chạy xuôi. Hỏi: Tướng đoản mệnh và trường mệnh ra sao? Đáp: Người tướng thọ bao giờ tinh thần cũng tàng tụ, có phong thái như cây tùng, cây bách cho nên sống lâu mà không sợ sương tuyết. Xem Phim Phi Hổ 2: Người đoản mệnh thì thần tán, lộ, mảnh mai như hoa, như liễu dễ gãy không chịu được tuyết sương. Đại ý như thế, còn phải coi tướng bộ vị nữa. Hỏi: Tiên sinh từng đoán người kia trước nghèo sau giàu. Nay tôi thấy rất đúng. Vậy tiên sinh căn cứ vào đâu?

Phi Hổ 2 tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối