Xem Phim Người Kế Nghiệp, Phim Hàn Quốc Hay

Người Kế Nghiệp

Người Kế Nghiệp

Đạo diễn: Joo Sung Woo, Ku Hyun Sook

Diễn viên: Eugene, Lee Jung Jin, Choi Won Young, Yoon Ah Jung

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 50 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Người Kế Nghiệp: Trải qua một trăm năm với ba thế hệ, truyền thống làm mì như ăn sâu vào tâm hồn của họ. Mỗi người một công việc nhưng rồi tất cả quay về và gắn kết với nhau như thể họ đã bỏ rơi một điều gì đó trong quá khứ. Những thăng trầm vui, buồn, cùng cực, và cả thời gian không là gì đối với họ. Liệu họ có thể vượt qua những khó khăn để vực lại truyền thống trăm năm của gia tộc? Đức Phật có vô lượng hạnh nguyện của các Bồ Tát, an trụ vào các pháp, công đức trọn đầy, rồi dạo bước khắp mười phương, tùy theo phương tiện cứu độ chúng sinh, khiến cho tất cả qua khỏi đường sinh tử, vào được pháp tạng của chư Phật.

Người Thừa Kế

Lại nguyện ở trong vô lượng thế giới hiện thành Phật quả. Bấy giờ, ngài ở cung trời Đâu Suất, vì muốn nói rộng chính pháp, nên từ cung trời ấy, giáng thần vào thai mẹ. Xem Phim Người Kế Nghiệp: Từ nách bên phải sinh ra, rồi đứng dậy hiện ra đi bảy bước; hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương, vô lượng cõi Phật, chấn động sáu cách. Trong giờ phút thiêng liêng này, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, ngài cất tiếng tự xưng rằng: Ta sẽ là Phật trên hết trong đời. Lúc ấy, hai vị vua Đế Thích và Phạm Thiên đến hầu, khiến cả trời và người đều cung kính tin theo.

Ngài lại hiện ra học đủ các nghề: thi văn, lý, toán, bắn cung, cỡi ngựa; tập luyện thêm các môn võ thuật, đọc hết những pho sách sử. Có lần ngài ung dung dạo bước vườn sau, diễn võ thi tài. Xem Phim Người Kế Nghiệp: Ngài lại biến hiện ra cung điện cực kỳ lộng lẫy, trong đó có sắc đẹp diễm kiều, cùng cao lương mỹ vị. Lại một hôm, ngài ra chơi ngoại thành, nhìn thấy người già, người bệnh, người chết; nhìn thấy cảnh tượng đó, ngài nhận biết được cõi đời là vô thường, nên quyết lìa ngôi báu, thần dân, quyến thuộc, tiền của, quyền quý cao sang, vào núi học đạo.

Người Kế Nghiệp tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối