Xem Phim Nàng Là Vệ Sĩ , Phim Đài Loan Tình Cảm hay

Nàng Là Vệ Sĩ

Nàng Là Vệ Sĩ

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Huỳnh Hồng Thăng, Mạnh Cảnh Như, Lý Lý Nhân, Viên Ngải Phi

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Đài Loan

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Nàng Là Vệ Sĩ  có thể được mô tả trong những lời nói, thể chất hay tinh thần. Nó không phải vật chất hay tinh thần. Nó không phải kiến thức thông minh. Pháp của chúng ta là Bông Hoa của Nhất Thừa, chở tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó giữ 28 tổ sư Ấn Độ và 6 tổ sư Trung Hoa; nó là bản thể nguyên thủy \80\93 tất cả ở đó.
 
Vạn pháp đều không có khởi đầu, và thế nên tất cả dung chứa nhau. Tám thức, bốn mùa, tứ đại (đất, nước, gió, lửa), tất cả xuất sinh từ không, nhưng chỉ vài người chứng ngộ nó .Xem Phim Nàng Là Vệ Sĩ Gió là hơi thở, lửa là hoạt động, nước là máu; khi thân xác bị chôn hay thiêu, nó thành đất. Nhưng các yếu tố này cũng không có khởi đầu, và cũng không thật có. Mê vọng làm cho nó trông như là thân xác chết đi, mà tâm thức còn lại \80\93 đây là sai lầm tai hại. Người giác ngộ nói rằng cả thân và tâm đều cùng hoại diệt. \80\9CPhật\80\9D chính là tánh không, và trời và đất đều trở về bản thể. Ta đã gác qua một bên 80,000 bộ kinh, và đã cho ngươi cốt tủy trong cuốn sách mỏng này. Điều này sẽ mang cho ngươi đại an lạc. 
 
nàng là vệ sĩ
 
Xem Phim Nàng Là Vệ Sĩ Phật Giáo của Ikkyu không luôn luôn u tối và ảm đạm như thế; ngay cả vào các thời kỳ tệ hại nhất, vẫn có những giai đoạn tràn ngập ánh sáng và được rực sáng với vẻ đẹp siêu phàm. Sư một lần đã viết, \80\9CNiềm vui mừng hân hoan giữa khổ đau là dấu ấn của tông phái của Ikkyụ\80\9D Sự trân trọng \80\93 sự hân thưởng \80\93 cái đẹp trong mọi hình thức của nó thì nằm ngay trung tâm thông điệp của Ikkyu, và trong nhiều cách thì chính sư là cha già của nghệ thuật Thiền. 
 
 

Nàng Là Vệ Sĩ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối