Xem Phim Mật Mã Sát Thủ, Phim Thái Lan Hay

Mật Mã Sát Thủ

Mật Mã Sát Thủ

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Ken Theeradeth Wonpuapan, Chompoo Araya A. Hargate, Sara Legge

Thể loại:

Phim Hành Động

Quốc gia:

Phim Thái Lan

Thời lượng: 7 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Mật Mã Sát Thủ: Đọc câu chuyện trên xin chú ý 2 điểm: -Dị tướng và mười đục một trong (thập trọc nhất thanh). Dị tướng là những điểm kỳ lạ mà người thường không có. Tỉ dụ, ông Hán Cao Tổ chân bên trái mọc 72 cái nốt ruồi, ông Lưu Bị tay để xuôi dài quá đầu gối. Sách Tướng Lý Hành Chân có chép 1 bài phú về dị tướng của tiền nhân: Lưu tiên chủ thùy thủ quá tất hữu tam phần thiên hạ chi chứng. Tần Cối đăng đàn bái tướng vì mắt phát dạ quang. Trần Bình mặt sáng như ngọc thân cư cửu đỉnh. Vệ Thanh nhờ cái trán gan úp mà thực lộc vạn chung.

Mật Mã Sát Thủ

Lông mày vua Nghiêu hiện bảy màu. Mắt vua Thuấn hai con ngươi. Vua Văn Vương ngực nổi bốn vú. Đức Khổng Tử mắt lớn miệng rộng. Xem Phim Mật Mã Sát Thủ: Mã Chu vai chim ưng, vương tá Đường triều. Vương Đôn mắt ong, tiếng báo tất bị người giết. Đổng Trác rốn lớn có thể nhét ba trái quít. Bà Lã Hậu âm mao dài quá gối. Lã Đồng Tân đắc ̣đạo thành tiên do hạc hình qui tức.

Lưng rồng mắt phượng Quách Phần Dương xuất tướng nhập tướng. Dị tướng có thể cực tốt có thể cực hại. Xem Phim Mật Mã Sát Thủ: Nhưng theo kinh nghiệm phần lớn dị tướng đem đến sự tốt nhiều hơn sự hại. Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn hiện thành nghi biểu vóc dáng.

Mật Mã Sát Thủ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối