Xem Phim Mật Đắng Cuộc Đời, Phim The Women of Our Home

Mật Đắng Cuộc Đời

Mật Đắng Cuộc Đời

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Jay Kim, Jung Eun Chae, Yoo So Young, Kang So Ra, Choi Min Sung, Yoon Ah Jung...

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Mật Đắng Cuộc Đời: Một bộ phim tâm lý xã hội Hàn Quốc nói về cuộc tình lắm trái ngang của Lee Se In và Go Eun Nim. Họ yêu nhau nhưng rồi phỉa chịu chia tay nhau khi gia đình phản đối. Thế nhưng nhân duyên của họ chưa kết thúc khi họ còn gặp nhau trong công việc. Phim Mật Đắng Cuộc Đời bắt đầu những đau khổ cũng như những trai ngang khi họ cùng làm chung 1 dự án. Phật bảo Di Lặc rằng: Ta bảo với các ông, đời có năm sự dữ, năm sự đau, năm sự dốt, khổ sở như vậy.

Tất cả chỉ vì làm điều dữ, chẳng chịu làm điều lành, nên mới phải ra vào trong các đường dữ. Hoặc ngay hiện tại mắc bệnh hiểm nghèo, mong chết chẳng được, mong sống chẳng xong. Tội báo hiển hiện khiến cho mọi người đều được trông thấy. Xem Phim Mật Đắng Cuộc Đời: Đến khi chết đi, theo việc đã làm, vào ba đường dữ, tự đốt lẫn nhau, khổ sở khốn cùng, đến bao đời sau, cùng gây kết oán. Khởi từ việc nhỏ, liền thành ác lớn, đều bởi tham tài năm sắc, chẳng chịu làm ơn bố thí, ngu si tham dục hối thúc, tư tưởng chạy theo tâm mình, phiền não trói buộc, chẳng cởi ra được. Giành lợi về mình, không xết phải trái. Giàu sang sung sướng, hiện thời vui dạ, chẳng hay nhẫn nhục, chẳng chăm tu thiện.

Uy thế không được bao, rồi cũng tan biến hết, khiến tâm thân lao khổ, lâu ngày thành nguy kịch. Thể đạo thường nhiên, xưa nay vẳng lặng, tựa như cung tên, giương, buông vẫn giữ. Màn lưới nhân quả đều hợp lẫn nhau, như bóng theo hình, tuy thưa khó lọt. Xem Phim Mật Đắng Cuộc Đời: Riêng mình côi cút, sống trong cảnh ấy, mà chẳng hay biết, thật thẹn lắm thay! Thế gian như vậy, ta thật thương họ, nên đem sức thần, trừ diệt việc dữ, đưa tới điều lành. Xóa sạch ý quấy, giữ gìn kinh giới, chịu làm theo đạo pháp, chẳng hề sai trái, hầu mong giải thoát tới đạo niết bàn.

Mật Đắng Cuộc Đời tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối