Xem Phim Ma Boy, Phim Hàn Quốc Hay

Ma Boy

Ma Boy

Đạo diễn: Moon Seon-hee

Diễn viên: Kim So Hyun, Sun Woong, Min Hoo, Kim Ha Yun

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 3 Tập

Năm phát hành: 2012

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Ma Boy: Jang Geu Rim (Kim So Hyun) là một sinh viên tại một trường trung học nghệ thuật mơ ước trở thành một ca sĩ nhạc pop. Tại trường học, cô quen được một người bạn cùng phòng mới, Irene (Sun Woong) nhưng thực sự là một cậu bé. Tại đây nhiều tình huống dỡ khóc, dở cười xảy ra. Thanh tịnh pháp thân tức diệu tâm sáng tỏ chơn thật (gốc), kiến văn giác tri tức là vật do diệu tâm hiện ra (ngọn); về gốc là chánh, theo ngọn là đảo, ví như bọt nổi nơi biển, nhận biển là chánh, nhận bọt là đảo. Phật hỏi A Nan: ngươi thấy tay ta là chánh hay đảo?

Ma Boy

Khi đó A Nan nên ở nơi tánh thấy của mình trực ngộ thế nào chánh, thế nào đảo, chẳng nên nơi tay Như Lai cho là chánh, là đảo. Cũng như Tu Bồ Đề tĩnh tọa trong hang, chẳng nhờ căn thức được thấy pháp thân Như Lai, gọi là Chánh Biến Tri. Xem Phim Ma Boy: Dùng mắt A Nan để thấy tay Như Lai lại ở nơi tay phân biệt chánh hay đảo, ấy là duyên theo lục thức, bỏ gốc theo ngọn, đã lìa ngôi chánh nên gọi là tánh điên đảo.

Xem Phim Ma Boy: Con dù được nghe diệu âm, ngộ biết chỗ bản lai thường trụ viên mãn của diệu tâm mà con hiện nay dùng tâm phan duyên nghe tiếng thuyết pháp của Phật, dẫu ngộ được tâm này, nhưng chưa dám cho là bản tâm, mong Phật thương xót khai thị diệu pháp, nhổ trừ gốc nghi ngờ của con, để được đến đạo vô thượng.

Ma Boy tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối