Xem Phim Lắng Nghe Con Tim, Phim Can You Hear My Heart

Lắng Nghe Con Tim

Lắng Nghe Con Tim

Đạo diễn: Kim Sang Ho

Diễn viên: Hwang Jung Eum, Kim Jae Won, Nam Goong Min, Go Jun Hee, Lee Gyu Han

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 30 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Lắng Nghe Con Tim: Cha Dong Joo, một công tử nhà giàu mất khả năng nghe do vụ tai nạn ngã từ trên mái nhà để thực hiện lời hứa dạy một cô gái vô danh chơi đàn piano sau buổi gặp gỡ tình cờ. Nhiều năm sau, như cái duyên của số phận, cậu gặp lại Bong Woo Ri, một cô gái ngọt ngào luôn phải dàn xếp những lộn xộn và rắc rối của người cha thiểu năng. A Nan! Như ngươi đã rõ, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh ra thiệt thức, vậy thức này từ thiệt căn ra, lấy thiệt căn làm giới; hay từ vị trần ra, lấy vị trần làm giới?

Lắng Nghe Con Tim

A Nan! Nếu từ thiệt căn ra, thì các thứ trên thế gian như mía ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế thì cay, tất cả đều chẳng mùi vị, ngươi tự nếm lưỡi là ngọt hay đắng? Nếu tánh của thiệt căn là đắng thì ai biết nếm thiệt căn? Xem Phim Lắng Nghe Con Tim: Thiệt căn chẳn tự nếm thì lấy gì để biết? Tánh của thiệt căn chẳng phải đắng, vị trần cũng chẳng tự ra, làm sao lập giới? Nếu từ vị trần ra, thức đã làm mùi vị thì cũng đồng như thiệt căn, chẳng thể tự nếm, làm sao biết được làm mùi vị hay chẳng phải mùi vị? Lại các mùi vị chẳng từ một vật mà ra, mùi vị đã do nhiều thứ sanh ra, thì thức cũng phải có nhiều thể.

Thể của thức nếu một, ắt phải do một vị trần sanh ra, thì khi các vị mặn, ngọt, chua, cay hòa hợp cùng sanh, các tướng khác nhau biến đổi thành một mùi vị chẳng thể phân biệt; phân biệt đã không thì chẳng gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt thức giới? Xem Phim Lắng Nghe Con Tim: Chẳng lẽ hư không lại sanh ra cái thức của ngươi? Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp mà sanh, nơi giữa vốn chẳng có tự tánh thì giới từ đâu mà lập? Nên biết, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh thiệt thức giới, ba chỗ đều không, tức thiệt căn, vị trần, thiệt thức giới, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.

Lắng Nghe Con Tim tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối