Xem Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 3, Phim High Kick 3: The Revenge of the Short Legged

Gia Đình Là Số 1 Phần 3

Gia Đình Là Số 1 Phần 3

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Ahn Naesang, Yun Yooseon, Yun Gyesang, Seo Jiseok, Hong Sunchang, Lee Jongseok, Krystal, Park Haseon, Kang Seungyoon, Jullian Kang, Park Jiseon, Lee Jeok, Yun Geon, Go Yeongwook, Baek Jinhee, Kim Jiwon

Thể loại:

Phim Hài Hước

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 120 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 3: Không giống như 2 phần trước, High Kick 3: The Revenge of the Short Legged sẽ tập trung vào những con người trẻ tuổi trong phim chứ không nhất thiết là những câu chuyện gia đình. Các ngôi sao sao trẻ tham gia sẽ có cơ hội được tỏa sáng như những người đi trước Kim Bum, Park Min Young, Shin Se Kyung, Daniel Choi, Yoon Shi Yoon, và Yoo Ina. Phần này cũng hứa hẹn có các khách mời đặc biệt là những diễn viên đã xuất hiện trong High Kick 1 và 2.

A Nan nên biết! Diệu tánh sáng tỏ, lìa những danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sanh. Xem Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 3:  Do vọng có sanh, do sanh có diệt, sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chơn, ấy tức là Vô Thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn, cũng là hai hiệu chuyển y của Như Lai (chuyển vọng giác thành Bồ Đề; chuyển sanh diệt thành niết bàn, gọi là hai hiệu chuyển y.)

Gia Đình Là Số 1 Phần 3

A Nan! Nay ngươi muốn tu chơn Tam Ma Địa, thẳng đến đại niết bàn, trước hết phải biết hai nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh; nếu điên đảo chẳng sanh tức là chơn Tam Ma Địa của Như Lai. A Nan! Sao gọi là chúng sanh điên đảo? Xem Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 3:  Do tánh sáng tỏ nơi tâm, vì chấp tánh sáng tỏ, nên từ sáng tỏ ấy phát ra vọng tánh; tánh vọng thì kiến chấp sanh khởi, từ bổn lai vô, thành cứu cánh hữu. Cái năng hữu sở hữu này, chẳng có tướng năng nhân sở nhân và năng trụ sở trụ, trọn chẳng nguồn gốc. Từ chỗ vô trụ này, khiến lập thế giới và chúng sanh.

Gia Đình Là Số 1 Phần 3 tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối