Xem Phim Eva Luna , Phim Mỹ Tình Cảm hay

Eva Luna

Eva Luna

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Blanca Soto, Guy Ecker

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Eva Luna Nương tựa hay quy y. Chúng tôi không dùng từ ngữ nhiều bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đang được thực sự nói đến là có một phương hướng trong đời sống chúng ta. Một phương hướng trong cuộc sống chúng ta mà nó là an toàn, là điều bảo vệ chúng ta khỏi khổ đau. Đấy là toàn bộ quan điểm về nương tựa hay quy y. Nó bảo vệ chúng ta khỏi khổ đau.  Thế nên, chúng ta đang đi trong một phương hướng an toàn trong đời sống của chúng ta.

 Vì thế chúng ta tái khẳng định, Đây là phương hướng tôi đang đi trong đời sống của tôi. Xem Phim Eva Luna Nó có ý nghĩa; nó có mục tiêu. Tôi đang hành động trong phương hướng của Phật Pháp sự dừng lại thật sự của tất cả những cảm xúc phiền não, tất cả những sự bất giác, tất cả những si mê. Tôi đang hành động trong phương hướng ấy, tôi lìa bỏ tất cả những thứ tạp nhạp đó trong sự liên tục tâm thức của tôi mà nó là nguyên nhân cho quá nhiều rắc rối. Và để thực chứng và biến thành hiện thực tất cả những phẩm chất, tất cả những sự thông hiểu, và tất cả những phẩm chất tốt đẹp của tâm linh và nó sẽ mang đến sự chấm dứt hoàn toàn, sự chấm dứt thật sự loại trừ vĩnh viễn những phiền não và chúng sẽ không bao giờ trở lại được. 

ava luna

Xem Phim Eva Luna Cho dù chúng ta đang làm việc ấy vì lợi ích riêng tư hay chúng ta đang làm điều ấy vì lợi ích cho mọi người cuối cùng, phương hướng an toàn là cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Thế nên, tốt, bất cứ thứ nào. Nhưng đấy là phương hướng mà chúng tôi đang ở trong ấy. Đấy là Pháp bảo. Cách mà những Đức Phật đã làm trong sự toàn vẹn, và cách mà những Thánh Tăng đoàn thể Tăng già cao thượng, đấy là điều mà Tăng già đang nói đến đã hoàn thành một 

Eva Luna tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối