Xem Phim Đứa Trẻ Chưa Sinh , Phim Thái Lan Hành Động hay

Đứa Trẻ Chưa Sinh

Đứa Trẻ Chưa Sinh

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên: Somchai Khemklad, Arisara Tongborisuth, Pitchanart Sakakorn

Sản xuất: Phranakorn Film

Quốc gia:

Phim Thái Lan

Thời lượng: 93 phút

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Đứa Trẻ Chưa Sinh Hôn nhân ngụ ý rằng một con người còn bám víu vào thế gian vật chất, khả năng tâm linh của họ bị tham dục, luyến ái, và cảm xúc ảnh hưởng; đương nhiên mọi khó khăn sẽ đến. Việc này xảy ra khi chúng ta phải xem xét nhu cầu của người khác, để phải cung cấp cho họ những gì họ cần đến. Vai trò của tôn giáo

Phân tách sâu xa bản chất của cái ta rất quan trọng, Xem Phim Đứa Trẻ Chưa Sinh để giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc những khó khăn, lo âu, khổ sở của chúng ta để chúng ta thắng lượt được. Nơi đây, lời khuyên của tôn giáo rất quan trọng để duy trì một cuộc sống an lành. Tuy nhiên, con người không nên trở thành nô lệ cho bất cứ tôn giáo nào. Con người không phải vì tôn giáo, mà là tôn giáo vì con người. Điều này có nghĩa là con người phải nhờ vào tôn giáo để tự cải thiện và tạo hạnh phúc bằng đường lối chính đáng. Nghĩ rằng chúng ta phải tôn trọng một số lời nguyện, giới luật và điều răn với đức tin mù quáng và bó buộc, chúng ta không hiểu tôn giáo một cách xác đáng. 

đứa trẻ chưa sinh

Xem Phim Đứa Trẻ Chưa Sinh Một khía cạnh quan trọng của Phật giáo là đức Phật không đặt để luật lệ hay điều răn bắt buộc phải theo. Đức Phật là một Đạo Sư duy nhất trình bày một số giới luật phối hợp với cuộc sống để chúng ta tuân theo. Giữ các giới luật hoàn toàn do sự tình nguyện, chứ không có tính cách luật lệ của tôn giáo. Chúng ta tuỳ tiện theo các lời khuyên dạy nhờ sự hiểu biết và kinh nghiệm những điều chúng ta thấy tốt cho mình và cho kẻ khác. Qua thử thách và lầm lẫn, chúng ta noi theo những lời khuyên của Ngài để được bình yên và hạnh phúc. 

 

 

 

Đứa Trẻ Chưa Sinh tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối