Xem Phim Đội Đặc Nhiệm H.i.t, Phim Homicide Investigation Team

Đội Đặc Nhiệm H.i.t

Đội Đặc Nhiệm H.i.t

Đạo diễn: Yoo Chul Yong,

Diễn viên: Ko Hyun Jung, Ha Jung Woo

Thể loại:

Phim Hành Động

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2007

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Đội Đặc Nhiệm H.i.t: một bộ phim truyện do Hàn QUốc sản xuất,phim được thực hiện vào năm 2007. Bộ phim nói về một chàng trai tên là Soo Kyung,anh là một người thanh tra đầy nhiệt huyết và tài năng,sự công bằng,chính trực,khách quan luôn là tiêu chí làm việc của anh. Jae Yoon là một công tố viên,người hợp tác với Soo Kyung trong các vụ án hình sự,họ phối hơp rất ăn ý với nhau và là một cặp bài trùng.Phim mang phong cách hình sự và hành động,phim xuất hiện nhiều cảnh trấn áp tội phạm bằng vũ khí.

Bộ phim nói lên sự khó khăn và nguy hiểm của một người thanh tra đương đầu với kẻ sát nhân,chiến đấu vì công lý,loại trừ cái ác ra khỏi xã hội. Đức Phật bảo A Nan: Nếu có chúng sinh nào sinh vào cõi ấy, đều trụ vào chánh định. Xem Phim Đội Đặc Nhiệm H.i.t: Vì sao vậy? Vì trong nước của đức Phật ấy không có tà kiến và bất định. Mười phương chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, đều cùng khen ngợi công đức oai thiêng của đức Phật Vô Lượng Thọ chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu của ngài mà tín tâm hoan hỷ, dốc lòng hồi hướng dù trong một niệm, nguyện sinh sang cõi nước ấy, liền được vãng sanh, trụ vào ngôi bất thoái chuyển, chỉ trừ những kẻ phạm năm nghịch tội và gièm chê chính pháp.

Đội Đặc Nhiệm HIT

Hết thảy trời và người trong mười phương thế giới, nếu ai dốc lòng nguyện sinh sang nước ấy thì được chia làm ba bậc. Bậc trên là những người đã bỏ nhà, dứt dục, xuất gia làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên niệm danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ, tu các công đức, nguyện sinh sang cõi nước ấy. Xem Phim Đội Đặc Nhiệm H.i.t: Những người này khi chết đi, sẽ thấy đức Phật Vô Lượng Thọ cùng đại chúng hiện ra trước mặt, liền được theo đức Phật Vô Lượng Thọ sinh qua cõi nước của ngài, tự nhiên hóa sinh trong đóa hoa thất bảo, trụ vào ngôi bất thoái chuyển, trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại.

Đội Đặc Nhiệm H.i.t tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối