Xem Phim Crazy Love, Phim Madly Love

Crazy Love

Crazy Love

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Park Sun Young, Go Se Won, Heo Tae Hee, Kim Yeon Joo, Kim Hae In, Yoo Hye Ri, Lee Hee Do, Kim Young Ran, Maeng Sang Hoon, Lee Chae Mi

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Sản xuất: TVN

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 100 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Crazy Love: Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy các pháp tu quán tưởng đức Phật Vô Lượng Thọ làm cơ duyên ứng hợp với cõi nước Cực Lạc. Chung quy, pháp môn Tịnh Độ cốt lấy: Niệm giác bất tư nghị làm thể. Bởi thế, nếu một niệm không móng lên thì đó là cái toàn nhất của con người thể nhập vào tự tánh nhiệm mầu. Ở đây, Tịnh Độ đã hòa nhập với thiền là một. Hành giả không nên cố chấp, phân biệt Tịnh Độ hay Thiền. Vì lẽ cả hai (Thiền, Tịnh Độ) đều đưa hành giả đến cảnh giới bát ngát của hạnh Phật thừa. Tuy nhiên, Thiền đối với hạng hạ căn thật khó hành trì, bởi lẽ Thiền là nhiếp tất cả tâm trí vào cái thấy hiện tiền để trí tuệ quá chiếu và bao trùm tất cả trong một cái thấy toàn diện, nhất như.

Crazy Love

Lộ trình này quả thật là khó khăn nên chỉ dành cho những bậc thượng căn, thượng trí, mới đủ khả năng tư duy quán niệm. Nhận thấy phần đông Phật tử đang trên đường tập tu nên pháp môn Tịnh Độ dễ dàng dung hợp với tất cả, mọi căn cơ đều có thể thực hành được. Xem Phim Crazy Love: Hành giả, khi hành trì pháp môn Tịnh Độ đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn, ấy là Thiền rồi vậy. Bởi lẽ, Thiền hay Tịnh Độ đều đi đến mục đích chung là minh tâm kiến tánh.

Phật tử phải nhận thức rằng: Tiềm năng diệu dụng của công đức thụ trì kinh là bất tư nghì. Xem Phim Crazy Love: Có thể hiểu được ý chỉ thâm diệu này thì lúc trì Kinh Vô Lượng Thọ mới cảm nhận được 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh nhập cảnh giới an vui giải thoát của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng mà đấng Thế Tôn đã thuyết giáo và chúc luỹ cho các chúng Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá thật là vô cùng diệu dụng.

Crazy Love tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối