Xem Phim Cô Cảnh Sát Đào Hoa, Phim Call Of The Country

Cô Cảnh Sát Đào Hoa

Cô Cảnh Sát Đào Hoa

Đạo diễn: Kim Jung Gyu

Diễn viên: Kim Sang Kyung, Lee So Kyung, Ryu Jin, Ho Ran, Hyun Woo, Park Hyo Joo, Lee Jong Soo

Thể loại:

Phim Hài Hước

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Cô Cảnh Sát Đào Hoa: Cảnh sát, tình báo là một ngành nghề nghiêm túc và nguy hiểm? Nhưng có 1 thứ mà ngay cả trong nghề sắt đá ấy vẫn phát triển tốt tươi và đáng yêu - đó chính là tình yêu. Sẽ ra sao nếu chuyện tình của một chuyên viên tình báo và một hình cảnh mang đầy màu sắc hài hước? Bên cạnh những vấn đề chuyên ngành, Call of the country là 1 góc nhìn khác cho 1 ngành được cho là khô khan, cứng nhắc Để cho thấy rằng tình yêu, nụ cười luôn có mặt ở khắp mọi nơi.

Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đủ thứ điên đảo tạo thành giống nghiệp, kết tụ nghiệp nhân thành quả luân hồi. Xem Phim Cô Cảnh Sát Đào Hoa: Những người tu hành chẳng được chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, trở thành Thanh Văn, Duyên Giác hoặc thành cõi trời ngoại đạo, ma vương và quyến thuộc ma vương, đều do chẳng biết hai thứ căn bản, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dẫu cho trải qua nhiều kiếp cũng chẳng đắc đạo.

Cô Cảnh Sát Đào Hoa

Thế nào là hai thứ căn bản? Một là căn bản của sanh tử từ vô thỉ, tức là nay nhận tâm phan duyên làm tự tánh của ngươi và chúng sanh. Hai là bản thế vốn thanh tịnh của Bồ Đề niết bàn từ vô thỉ, tức là cái bản thức vốn sáng tỏ, hay sanh các duyên mà bị các duyên che khuất thành lạc mất của ngươi. Xem Phim Cô Cảnh Sát Đào Hoa: Vì chúng sanh lạc mất bản thức sáng tỏ, dù hàng ngày sống trong bản thức mà chẳng tự biết, oan uổng vào lục đạo. A Nan, nay ngươi muốn biết đường tu thiền quán Sa Ma Tha, mong ra khỏi sanh tử, vậy ta hỏi ngươi.

Cô Cảnh Sát Đào Hoa tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối