Xem Phim Câu Chuyện Của Tôi, Phim All About My Romance

Câu Chuyện Của Tôi

Câu Chuyện Của Tôi

Đạo diễn: Son Jung Hyun

Diễn viên: Kim Jung Nan, Jin Tae Hyun, Gong Hyung Jin, Min Ji Ah, Kim Jung Tae, Jang Kwang

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Câu Chuyện Của Tôi: Phim nói về hai chính trị gia, một trong những bảo thủ và tự do khác, có thể tìm thấy một trung đất cho lãng mạn? Kim Soo Young (Shin Ha Kyun) là một thành viên mới được bầu của Quốc hội Hàn Quốc từ Đảng bảo thủ Hàn Quốc mới. Ông bước vào chính trị sau khi từ chối cúi đầu trước áp lực từ cấp trên của mình như là một thẩm phán ngồi. Khi ông đến trong quốc hội, Soo Young thấy rằng ông tiếp tục chạy vào và xung đột với Noh Min Young (Lee Min Jung), một sinh viên năm thứ nhất lắp ráp thành viên của Đảng Lao động tự do Progressive đã bước vào chính trường sau khi cái chết của cô em gái (em gái mình là một ứng cử viên tổng thống).

Câu Chuyện Của Tôi

Khi Soo Young và Min Jung trao đổi của lửa tại nơi làm việc quay lãng mạn trong cuộc sống riêng tư của họ, họ phải cố gắng che giấu mối quan hệ của họ từ các đồng nghiệp của họ, báo chí và công chúng. Xem Phim Câu Chuyện Của Tôi: Phật lại hỏi: Các ông có nghe tiếng lớn của đức Phật Vô Lượng Thọ truyền đi khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh chăng? A Nan đáp: Dạ chúng con đã nghe!

Các ông có thấy nhân dân cõi nước kia, nương nơi cung điện thất bảo rộng lớn trăm ngàn do tuần, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, mà không bị trở ngại chăng? A Nan đáp: Dạ, chúng con đã thấy. - Các ông có thấy, nhân dân cõi nước kia, có loài thai sinh chăng? A Nan đáp: Dạ, chúng con đã thấy. Xem Phim Câu Chuyện Của Tôi: Loài thai sinh đó, ở nơi cung điện, rộng trăm do tuần, hoặc năm trăm do tuần, họ thụ hưởng mọi sự khoái lạc, tự nhiên như trên cõi trời Đao Lợi vậy.

Câu Chuyện Của Tôi tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối