Xem Phim Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng , Phim Trung Quốc Hình Sự hay

Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng

Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Hà Gia Kính, Kim Siêu Quần

Quốc gia:

Phim Trung Quốc

Thời lượng: nhiều tập

Năm phát hành: 2008

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng nguyện khiêm tốn của Đức Maria, Đấng siêu việt trên hết mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Bề ngoài hãy để cho Người phục vụ Giuse và bề trong đối xử với Người theo lòng kính trọng cao cả nhất, thờ lạy Ngôi Lời Nhập Thể mọi nơi mọi lúc. Đây là thánh ý Chúa, cũng là mỹ ý của Đức Hiền Mẫu: phục vụ người khác chứ không phải được người khác phục vụ, để dạy cho trần gian bài học về cuộc đời và sự tuyệt vời của lòng khiêm tốn. Giuse có thể giúp đỡ Người trong một số công việc, nhưng luôn tôn kính Chúa muôn loài nơi lòng dạ Người.

Được lệnh truyền của Đấng Tối Cao chỉ dạy, thánh Giuse nhường cho Công Chúa thiên đàng thực hành đức khiêm nhượng. Như thế cả hai vị có thể dâng lên Thiên Chúa ý nguyện của mình. Xem Phim Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng Do việc thực hành đức khiêm nhượng thẳm sâu và vâng lời đức phu quân, Đức Maria chu toàn không sót một điểm nhỏ nhặt nhất của sự trọn lành. Vâng lời Đấng Toàn Năng, nhưng thánh Giuse đôi khi bối rối khi ngài thấy mình được hầu hạ phục vụ bởi Đấng mà ngài đã nhìn nhận là Bà Chúa của ngài và cả vũ trụ, là Mẹ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng ngài. 

hoàng kim mộng

Xem Phim Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng Trong những chương tiếp, tác giả sẽ tận dụng khả năng hạn hẹp của mình kể lại một vài ngôn từ và đối thoại thiên đàng giữa Đức Maria và thánh Giuse. Ai có thể kể được những hiệu lực thành hình trong trái tim dịu hiền nhiệt thành của thánh Giuse khi ý thức rằng ngài được chọn làm phu quân của Đức Maria, Đấng là Mẹ đích thực Đấng tạo dựng ngài, được Người phục vụ như nữ tì khiêm tốn nhất; đồng thời ngài thấy Đức Maria được nâng lên trong sự thánh thiện, địa vị cao cả vượt trên các thiên thần sốt mến Seraphim thượng đẳng, chỉ dưới một mình Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa đã ban dư đầy ân sủng cho nhà Obededom vì Hòm Bia hình bóng thời Cựu 

Bao Thanh Thiên Hoàng Kim Mộng tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối