Xemn Phim Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ, Phim Legend and The Hero II

Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ

Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ

Đạo diễn: Kim Ngao Huân, Lưu Quốc Huy

Diễn viên: Lâm Tâm Như, Lữ Lương Vỹ, Lưu Đức Khải, Huỳnh Duy Đức, Mã Cánh Đào

Sản xuất: Asian Films

Quốc gia:

Phim Đài Loan

Thời lượng: 40 Tập

Năm phát hành: 2008

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ: Phần này nói về quá trình Châu Vũ Vương (Huỳnh Duy Đức đóng) phạt Trụ, Trụ Vương (Lữ Lương Vỹ đóng) bị thua trận, nhất đại yêu hậu Đát Kỷ (Lâm Tâm Như đóng) bị Khương Tử Nha chém đầu: Trụ Vương bị Vũ Vương Cơ Phát bao vây tại triều ca. Ba yêu tinh ngàn năm là Hồ ly tinh, Tỳ bà tinh, Trĩ Kê tinh liều chết quyết chiến. Trụ Vương muốn cùng Cơ Phát nghị hòa, chia đôi thiên hạ. Nhưng Cơ Phát không chấp thuận. Kết quả đàm phán thất bại. Thế là quân lính hai bên chiến đầu với nhau kịch liệt bên ngoài thành. 

Bảng Phong Thần 2

Nhất đại yêu hậu Đát Kỷ (Lâm Tâm Như đóng) bị Khương Tử Nha chém đầu: Trụ Vương bị Vũ Vương Cơ Phát bao vây tại triều ca. Ba yêu tinh ngàn năm là Hồ ly tinh, Tỳ bà tinh, Trĩ Kê tinh liều chết quyết chiến. Trụ Vương muốn cùng Cơ Phát nghị hòa, chia đôi thiên hạ. Xem Phim Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ: Nhưng Cơ Phát không chấp thuận. Kết quả đàm phán thất bại. Thế là quân lính hai bên chiến đầu với nhau kịch liệt bên ngoài thành. Các Chơn Sư thâu nhận làm đệ tử người nào có những đức tính đặc biệt cần thiết.

Người học viên đứng đắn chẳng bao giờ nên nản lòng vì thấy ít người có cái đặc ân quí hóa ấy, vì Chơn Sư chú ý đến rất nhiều người, tuy họ còn lâu mới tiến đến cấp bậc đệ tử được; thỉnh thoảng Ngài vẫn giúp họ một cách tổng quát hay là một cách chú ý đặc biệt. Xem Phim Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ: Quả thật là người ta nói rằng thần lực của Chơn Sư hoạt động một cách liên tiếp ở phía sau Hội Thông Thiên Học, cho nên các hội viên muốn thu nhận lấy thần lực này thì họ có thể trở thành những con kênh để thần lực chảy xuyên qua, khiến họ có thể nhân danh các Ngài mà làm được những công việc vĩ đại hơn là nếu họ làm việc tự sức họ.

Bảng Phong Thần 2: Võ Vuơng Phạt Trụ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối