Xem Phim Bác Sĩ Bong Dal Hee, Phim Bong Dal Hee

Bác Sĩ Bong Dal Hee

Bác Sĩ Bong Dal Hee

Đạo diễn: Kim Hyeong Sik

Diễn viên: Lee Yo Won, Lee Bum Soo, Oh Yoon Ah, Kim Min Joon

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 18 Tập

Năm phát hành: 2007

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bác Sĩ Bong Dal Hee: kể về nhân vật nữ Bong Dal Hee - một bác sĩ thực tập năm thứ 1, cố gắng trở thành bác sĩ phẩu thuật bất chấp bệnh tim của mình. Cô làm việc dưới quyền của bác sĩ Ahn Jong Geun, một bác sĩ chuyên khoa tim và họ không thân thiện ngay từ lúc đầu, nhưng dần dần họ hiểu nhau hơn. Bác sĩ Lee Geon Wook đã ly dị vợ, bác sĩ Jo Moon Kyung, khi anh biết con trai mình là con người khác. Anh vẫn yêu cô nhưng cảm thấy bị phản bội và lừa dối.  Bộ phim nói về cuộc sống của những bác sĩ, sự lên xuống của họ, cuộc sống trong bệnh viện và cuộc nội chiến giữa các lãnh đạo.

Như Lai thường giảng về nhân duyên hòa hợp rằng: tất cả các thứ biến hóa trên thế gian đều do tứ đại hòa hợp mà sanh, sao Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Xem Phim Bác Sĩ Bong Dal Hee: Nay con chẳng biết nghĩa này thế nào, xin Phật thương xót, khai thị pháp liễu nghĩa chẳng hý luận của trung đạo cho con và chúng sanh được rõ. 

Bác Sĩ Bong Dal Hee

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo A Nan: Trước đây, ngươi nhàm chán các pháp Tiểu Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, nên ta vì ngươi khai thị Đệ Nhất Nghĩa Đế, sao ngươi lại còn đem những hý luận của thế gian, vọng tưởng cho là nhân duyên mà tự ràng buộc? Xem Phim Bác Sĩ Bong Dal HeeNgươi dù học rộng nghe nhiều, như người chỉ dùng miệng nói thuốc, khi thuốc thật hiện tiền thì lại chẳng biết, Như Lai gọi là thật đáng thương xót. Nay ngươi hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ngươi khai thị từng lớp một, cũng khiến những người tu Đại Thừa sau này thông đạt được thật tướng.

Bác Sĩ Bong Dal Hee tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối