Xem Phim Bá Chủ Song Quyền, Phim Money And Fame

Bá Chủ Song Quyền

Bá Chủ Song Quyền

Đạo diễn: Lý Thiệu Huệ,

Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Ngô Kinh, Giang Hân Yến, Quan Tú Mi, Trương Nghị, Lê Hải Sơn, Lạc Ứng Quần, Âu Dương Chấn Hoa

Thể loại:

Phim Võ Thuật

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 1992

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bá Chủ Song Quyền là phim võ thuật của Hồng Kông sản xuất 1992 dài 20 tập nói về việc tranh đấu quyền cước ở Hồng Kông. Tuy phải này đã cũ nhưng có rất nhiều khán giả yêu thích, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng. Bạn Hãy đó xem Bá Chủ Song Quyền. Tại mũi nhỏ trán lệch, tay không có móng tay hoặc tay cụt ngủn, tai mọc thấp, thần khí đoản. Hỏi: Lưng mỏng, vai so có phải là tướng nghèo không? Đáp: Tướng nghèo rất nhiều chẳng cứ lưng mỏng vai so. Nhưng tướng nghèo mạt trông như con gà đứng trong mưa. Hỏi: Tôi nghe nói tướng pháp dạy: mi thanh mục tú là tướng quý, lưng đầy đi như ngỗng là tướng giàu.

Ông Bố Vợ

Nhưng tôi lại thường thấy trong đám hạ lưu không ít người mi thanh mục tú, tại sao? Đáp: Mi thanh mục tú cần phải đi đôi với thần uy bộ vị tương xứng. Nếu mi thanh mục tú mà thái độ nịnh bợ, hay nũng nịu thì chỉ là kẻ có đôi chút thông minh nhưng hạ tiện. Xem Phim Bá Chủ Song Quyền Hỏi: Bọn trộm cướp thường có hổ hình tướng, trong khi theo tướng pháp, hổ hình tướng là tướng cực quý, tại sao? Đáp: Hổ hình tướng cũng có nhiều loại. Kháo sơn hổ, toạ sơn hổ, xuyên sơn hổ, xuất sơn hổ và thất sơn hổ.

Trộm cướp thuộc loại thất sơn hổ, ví như con hổ bị lùa khỏi núi. Hỏi: Hổ hình tướng phân ra nhiều loại. Vậy phượng hình, long hình, hạc hình cũng vậy ư? Đáp: Phải. Mắt phượng có ba loại: Mắt đan phượng, mắt phượng ngủ, mắt phượng hót, đều chủ quý. Xem Phim Bá Chủ Song Quyền Duy mắt phượng ngủ thường là võ tướng xuất thân khi sau biến ra chức. Hình long có ba loại: phi long, du long và khốn long. Khốn long bao giờ cũng phát đạt rất muộn. Hình hạc cũng có ba loại: hạc đậu, hạc bay và hạc đi. Chỉ có hạc đi mới đại phú quý.

Bá Chủ Song Quyền tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối