Xem Phim Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2, Phim Larva Season 2

Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2

Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2

Đạo diễn: Turba,

Diễn viên: N/A

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2013

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2: Những đường lối tham thiền vừa phác họa ở trên sẽ là cái nền tảng chắc chắn cho người mới bắt đầu tu học; nếu được thực hành một cách siêng năng, đứng đắn thì những cách tham thiền này nhất định sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Dĩ nhiên là cái giá trị của những kết quả này là tùy thuộc vào người hành đạo. Nhưng người ta biết lợi dụng một vài sự dễ dàng dành riêng cho các hội viên Hội Thông Thiên Học thì người ta có thể thu ngắn lại các thời gian nhập đạo, tức là thời gian bước vào đời sống nội tâm với những kinh nghiệm tinh thần.

Trong nhóm những hội viên này, người hội viên đứng đắn chẳng bao lâu sẽ nhận thấy cái chìa khóa chánh đại của cả tòa lâu đài tinh thần của chúng ta nằm ngay trong cái ý niệm về Chơn sư; chính thần lực của các Ngài là nguồn sống của Hội Thông Thiên Học. Người ta nói rằng hội được thành lập bởi các vị Chơn tiên trong Quần Thiên Hội để các Ngài sử dụng một cách đặc biệt trong thế gian. Xem Phim Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2: Nếu điều này đúng thực thì các hội viên Hội Thông Thiên Học gặp được những cơ hội tốt đẹp, vô cùng sáng lạn huy hoàng; vậy người mới nhập hội hãy tự mình chứng minh lấy cái sự thực quan trọng này, cũng như các hội viên khác cũng đã chứng minh được như thế từ trước.

Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2

Nhắc lại lời của một vị Chơn Sư, bà BESANT nói khi một người trở thành hội viên Hội Thông Thiên Học, thì y được nối liền với vị Chơn Sư bằng một sợi dây mảnh mai. Xem Phim Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2:  Sợi dây là con đường liên lạc với Chơn Sư, được làm bằng chất từ khí; do sự cố gắng anh dũng, lòng tận tâm và công việc phụng sự vô tư lợi, học viên có thể làm cho sợi dây đó mạnh mẽ và nở rộng ra cho tới khi nó trở thành một vệt sáng linh động.

Ấu Trùng Tinh Nghịch Phần 2 tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối