Xem Phim Anh Hùng Xạ Điêu, Phim Legend Of Condor Heroes

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

Đạo diễn: Lý Chiêm Thắng

Diễn viên: Trương Trí Lâm, Chu Ân, La Gia Lương, Quan Bảo Tuệ

Thể loại:

Phim Võ Thuật

Sản xuất: TVB

Quốc gia:

Phim Hồng Kông

Thời lượng: 22 Tập

Năm phát hành: 1994

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Anh Hùng Xạ Điêu: Trong một đêm tuyết bão, tướng quân Nam Tống Ðoàn Thiên Ðức theo lệnh của đạo kiêm Triệu vương Hòang Nhan Hồng Kiệt đưa quân vây đánh Ngưu gia thôn ở ngọai ô thành Lâm An. Hai gia đình Quách Khiến Thiên và Dương Thiết Lâm từ Sai Ðông chạy nạn tới đây cũng bị vạ lây nên nhà tan, người mất.Hai phu nhân của họ Quách và họ Dương đều đang mang thai. Một người chạy thóat về Mông cổ, một người bị bắt tới kinh đô vương phủ, từ đó mỗi người một phương trời. Tâm con người ta, nho gia gọi là Linh Đài, đạo gia gọi là Linh Quan và Phật gọi là Linh Sơn.

Anh Hùng Xạ Điêu

Lục phủ ngũ tạng tâm làm chủ coi hồn phách, lo cho sự động tĩnh của tinh, khí, thần. Tâm là chỗ tính trú ngụ, không có tâm tính không tồn tại. Tinh với tâm chú ngụ một thể, nói tâm tốt hay tính tốt cũng vậy. Tâm tính ảnh hưởng đến đời người nhiều lắm. Xem Phim Anh Hùng Xạ Điêu: Người đời có cả trăm tâm tính. Tính trung lương, từ thiện, cao thượng, cương trực, thủ phận, cẩn thận, đại độ, chừng mực, tham lam, quái quắt, keo bẩn, hồ đồ đều có thể hiện ra tướng mạo. Do tướng mà biết tâm thì ngược lại, do tâm có thể chuyển tướng. Tướng thanh cao thường đi đôi với tâm thanh cao, đồng thời số cũng thanh cao. Cao Hiếu Toàn và Cao Hiếu Tích là hai anh em sinh đôi ra đời cùng một giờ khắc.

Lớn lên, cả hai tướng mạo giống hệt như nhau từ cử chỉ đến ngũ quan lục phủ như hai giọt nước. Cùng học một thầy, văn chương tinh thông, chẳng kém ai hết. Cùng đỗ cử nhân. Cùng lấy vợ, cha mẹ sợ vợ không phân biệt nổi có thể xảy ra sự lầm lẫn nên bắt cả hai anh em ở riêng và mặc quần áo màu riêng. Xem Phim Anh Hùng Xạ Điêu: Một hôm hai anh em gặp tướng sư Trần Hi Di, tiên sinh nói: - Tướng hai anh em phong thần tú dị, mi thanh mục tú, mũi thẳng môi hồng, tai trắng, tất nhiên đỗ cao, đồng mệnh, đồng vận, đồng tướng thật lạ.

Anh Hùng Xạ Điêu tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối