Xem Phim 7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ, Phim Bảy Kiếm Khách Và Năm Nghĩa Sĩ

7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ

7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ

Đạo diễn: Lý Huệ Dân,

Diễn viên: Vạn Tử Lương, Triệu Văn Trác, Vương Đồng Huy, Tần Diễm, Từ Kỳ Văn, Hoắc Chính Ngạn, Phó Nghệ Vỹ, Ô Sảnh Sảnh, Khấu Chấn Hải...

Thể loại:

Phim Võ Thuật

Quốc gia:

Phim Trung Quốc

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim 7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ: Tất cả những lời giảng giải và bàn rộng của Chơn Sư Venetian được in bằng chữ thường, những lời này (cùng với bản nguyên tác của các câu châm ngôn) làm thành cuốn sách đã được phát hành lần đầu năm 1885, vì Chơn Sư Hilarion dịch sách từ tiếng Hy lạp ra tiếng Anh nên mới có bản dịch như ngày nay. Khi sách vừa được in xong, Ngài lại thêm vào đó những câu chú giải riêng của Ngài rất có giá trị. Trong kỳ xuất bản thứ nhứt, những lời chú giải này được in trên những trang giấy rời phía sau phết keo để dán lên đoạn đầu hay đoạn cuối sách vừa được in xong.

Trong bổn in mà quí bạn đang đọc đây, những lời chú giải được xếp đặt vào chỗ thích hợp, nhưng chữ được xếp nhỏ hơn và có in chữ Chú giải ở phía trước mỗi lời chú giải. Trong mỗi kỳ tái bản về sau, người ta thêm vào đó những chương với lời đề tựa Bình Luận và theo như tôi hiểu thì bà M.C. đã nghĩ rằng chính Chơn Sư Hilarion đã cảm hứng bà, giống như khi bà viết nội dung sách đó. Xem Phim 7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ: Tuy nhiên, không phải đúng vậy đâu, vì bất cứ ai chịu khó đọc những lời bình luận ấy cũng sẽ nhận thấy rõ ràng tác giả thuộc về một môn phái Huyền bí học hoàn toàn khác biệt với môn phái các Chơn Sư chúng ta.

7 Kiếm Khách và 5 Nghĩ Sĩ

Bài luận văn ngắn và viết rất hay về Nhân Quả cũng do Chơn Sư Venetian viết và được thêm vào kỳ xuất bản đầu tiên của cuốn sách này Cuốn Ánh Sáng Trên Đường Đạo là bài thứ nhất trong số ba bài luận văn hằng giữ một vị trí độc đáo trong văn chương Thông Thiên Học, đó là những lời chỉ đạo mà những vị đã đi trên Ðường Ðạo ban ra cho những kẻ muốn noi theo Ðường đó. Xem Phim 7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ: Tôi nhớ ông Subba Row, đã quá cố, có một lần nói với chúng tôi rằng những qui luật này có nhiều mức độ ý nghĩa khác nhau. Ông nói ta có thể học đi học lại những qui luật ấy như những lời chỉ đạo thích hợp với mọi trình độ cao thấp.

7 Kiếm Khách Và 5 Nghĩa Sĩ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối